Show simple item record

dc.contributor.authorBargel, Terje H.
dc.coverage.spatialVIKEN
dc.coverage.spatialOSLO
dc.coverage.spatialVESTFOLD
dc.coverage.spatialTELEMARK
dc.coverage.spatialTRØNDELAG
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:51Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667310
dc.description.abstractEtter Rissa-raset våren 1978 ble det gjennom Landbruksdepartementet tatt initiativ til et kartleggingsprosjekt for landets leirområder. Prosjektet gjennomføres som et samarbeide mellom Norges geotekniske institutt (NGI) og Norges geologiske undersøkelse (NGU). I dette samarbeidet utfører NGU kartleggingen av leirene mens NGI foretar stabilitetsvurdering. Prosjektet administreres av Statens Naturskadefond. Østlandet og Trøndelag ble utpekt som prosjektområder. NGUs kartlegging foregikk i årene 1981-1987. NGIs innsats vil vare enda noen år. Rapporteringen skjer til de enkelte kommuner fra Statens Naturskadefond etter hvert som materialet ferdigstilles. Rapporten inneholder oversiktskart og tabeller som gir en fylkesvis status pr. 31.12.1987 for den kvartærgeologiske kartleggingen i målestokk 1:50 000 og 1:20 000. Ca. 80% av landets leirarealer er kartlagt i løpet av prosjekt- perioden. NGU tar sikte på å fullføre kartleggingen av de resterende 20% av leirområdene dersom finansiering kan skaffes.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.049)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.subjectLEIR
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging, Østlandet og Trøndelag. Sluttrapport forprosjektet "Kartlegging av kvikkleireområder 1981-1987"
dc.typeReport
dc.description.localcode29787
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal