Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fr.
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:53Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:53Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667311
dc.description.abstractDe geofysiske undersøkelsene er utført i forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging innenfor kartblad 1823 IV Grong. Målingene er lokalisert til brerandavsetningene som krysser Namdalen 4-5 km nedenfor Grong sentrum og om- fatter 4 seismiske profiler med samlet lengde 2,4 km og 9 vertikale elektriske sonderinger. I området nord for Namsen (Bergsmoen) er løsmassemektigheten anslått å variere mellom 50 og 80m, mens den syd for elva (Heggem\/Sem) kan komme opp i 100-135m. I nord er fjelloverflaten beregnet å ligge 10-35 moh., mens den i syd kan gå ned til mellom 30 og 50 m under havnivå. Ved Heggem\/Sem er det sand og grus de øvrige 5-13 m med underliggende finkorn- ige sedimenter. Nord for elva er det tilsvarende lagdeling i sydlige halvdel av området, mens det nordenfor ser ut til å være sand og grus eller løst pakket morenemateriale ned til et dyp større enn 30-40 m under overflaten. Langs dalsiden i syd er det en breelvavsetning som er overdekket av fine sedimenter mot nord. Elektriske sonderinger er anvendt for å kartlegge mektigheten av finkornige sedimenter over sand og grus.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.050)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleRefraksjonsseismiske målinger og elektriske sonderinger ved Heggem/Sem og Bergsmoen i Grong
dc.typeReport
dc.description.localcode29788
dc.source.pagenumber22


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal