Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.contributor.authorRohr-Torp, Erik
dc.coverage.spatial16172 Slidre
dc.coverage.spatial16164 Hemsedal
dc.coverage.spatial16173 Vangsmjøsi
dc.coverage.spatial16161 Tisleia
dc.date.accessioned2020-07-15T09:04:56Z
dc.date.available2020-07-15T09:04:56Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667312
dc.description.abstractNGU har kartlagt grunnvannsforekomster i Vestre Slidre kommune. Kartleggingen er i første rekke rettet mot den kommunale og fylkeskommunale oversikts- planleggingen, særlig innen vannforsyningssektoren. Informasjonen på kartene kan deles inn i: 1) Avgrensning av grunnvannsforekomster i løsmassenes vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG 2) Forekomstenes egnethet som drikkevannskilde; klassifisering ut fra dagens arealbruk, evt. arealkonflikter og forurensingsfare. 3) Lokalisering med referansenummer av utførte sonderboringer, testpumpinger og geofysiske undersøkelser, og av eksisterende rørbrønner (produksjons- brønner). 4) Klassifisering av berggrunnens vanngiverevne i GOD-MIDDELS-DÅRLIG. 5) Større sprekker og forkastninger. 6) Lokalisering med referansenummer av borebrønner i fjell; angivelse av dyp og kapasitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.052)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectSPREKKESONE
dc.subjectSONDERBORING
dc.titleGRUNNVANN. Temakart med beskrivelse - Vestre Slidre kommune,Oppland
dc.typeReport
dc.description.localcode29791
dc.source.pagenumber22


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal