Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.date.accessioned2020-07-15T09:05:15Z
dc.date.available2020-07-15T09:05:15Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667322
dc.description.abstractTotalt er det registrert 59 sand- og grusforekomster i kommunen. De kjente sand- og grusressursene er beregnet til 180 mill. kubm. I tillegg er det registrert ett uttak av dolomitt. Kvaliteten på grusressursene med hensyn på bergarts- og mineralinnholdet er generelt bra. Det er imidlertid et par unntak fra denne regelen. I et område på Porsangerfjordens nordvest-side og et mindre område i hoveddalen sør for Lakselv ble det påvist et skifer- og glimmerinnhold på bortimot 20%. Dette er såpass høyt at det vil ha ugunstig innflytelse på materialkvaliteten. Dersom forekomstene skal utnyttes til spesielle formål bør det likevel foretas oppfølgende undersøkelser for å dokumentere kvaliteten. Dolomittforekomsten ved Børselvnes (fnr.501) er bra egnet både til jord- forbedring og som ildfaststein \/5\/. NGUs undersøkelser tyder også på at knust dolomitt kan være bra egnet som tilslag til vanlig konstruksjonsbetong. NGU vil imidlertid følge opp disse positive indikasjonene videre.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.121)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectPUKK
dc.titleGrus- og Pukkregisteret i Porsanger kommune, Finnmark fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode29872
dc.source.pagenumber32


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal