Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorElvebakk, Harald
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial15194 Snøhetta
dc.date.accessioned2020-07-15T09:07:48Z
dc.date.available2020-07-15T09:07:48Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667373
dc.description.abstractDet er utført TFEM-målinger langs 3 profiler ved Gåvåliseter ca. 10 km nordøst for Tverrfjellet gruve på Hjerkinn. Hensikten var å få bekreftet en dyp geofysisk anomali fra tidligere Turam, SYSCAL EM og CP-målinger. En var også interessert i om TFEM-målinger kunne gi nye opplysninger om f.eks. lederens kvalitet. Det ble benyttet både induktiv og konduktiv energisering. Målingene med induktiv energisering ga ingen klare anomalier hverken i tids- domenet eller frekvensdomenet. Med konduktiv energisering ble en dårlig leder indikert i tidsdomenet, mens målinger i frekvensdomenet ga en tydelig anomali som stemte godt med de tidligere målinger. En totalvurdering gjør at en må fastslå at ledningsevnen i den indikerte leder er dårlig.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.088)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.titleTFEM-målinger ved Gåvåliseter i Oppdal, Sør-Trøndelag
dc.typeReport
dc.description.localcode29834
dc.source.pagenumber37


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal