Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLauritsen, Torleif
dc.coverage.spatial19131 Sarpsborg
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:18Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:18Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667385
dc.description.abstractSom et ledd i grunnundersøkelsene på Osund Deponi ble det satt ut et stikningsrutenett (25 X 25 m ruter) i den mest sentrale del av området.Deler av rutenettet ble benyttet ved elektromagnetiske målinger (EM-31) for kartlegging av nedgravd metallskrot i fyllinga. Resultatene fra disse målingene presenteres som tolkningskart i målestokk 1:2 500.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.113)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectLEDNINGSEVNE
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectFYLLMASSE
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleGrunnundersøkelser ved Borregaard Ind. Ltd's kloralkalifabrikk og Opsund deponi. Kartleggingen av nedgravd metallskrot på Opsund avfallsdeponi
dc.typeReport
dc.description.localcode33245
dc.source.pagenumber6


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal