Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17204 Ålen
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.coverage.spatial17201 Stugusjø
dc.coverage.spatial16202 Dalsbygda
dc.coverage.spatial16201 Haltdalen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:08:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:08:52Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667409
dc.description.abstractSom en del av et landsomfattende EDB-basert register er Grus- og Pukk- registeret etablert i Holtålen kommune. Registeret gir en oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. I Holtålen er det registrert 20 sand- og grusforekomster med et samlet volum på 13 mill kubikkm. sand og grus. De største og fleste forekomstene ligger i Gauldalen. Kommunens viktigste forekomst er Ramlomoan som inneholder 8 mill kubikkmeter. Kvaliteten på massene er tilfredsstillende for vegformål, men til dels meget høyt glimmerinnhold kan ha konsekvenser for bruk til betongformål. Det anbe- fales nærmere undersøkelser på de mest interessante forekomstene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.011)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisterert i Holtålen kommune, Sør-Trøndelag fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode29739
dc.source.pagenumber37


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal