Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKlakegg, Ove
dc.coverage.spatial20144 Bjørkelangen
dc.coverage.spatial20143 Rødenes
dc.coverage.spatial19142 Askim
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.date.accessioned2020-07-15T09:09:04Z
dc.date.available2020-07-15T09:09:04Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667416
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til veg- og betong- formål. Data for registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Aurskog-Høland kommune er det registrert 57 forekomster med tilsammen ca. 30 mill. kubikkm. sand og grus. Høyt finstoffinnhold og konflikt i arealbruk gjør at den utnyttbare mengden ligger langt lavere. Grus er det lite av og kartlegging av potensielle pukkforekomster anbefales.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.008)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.titleGrusregisteret i Aurskog-Høland kommune, Akershus fylke
dc.typeReport
dc.description.localcode29736
dc.source.pagenumber36


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal