Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial19271 Mo i Rana
dc.date.accessioned2020-07-15T09:09:06Z
dc.date.available2020-07-15T09:09:06Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667418
dc.description.abstractI forbindelse med undersøkelse av Be-mineraliseringen ved Høgtuva har NGU ved Geofysisk avdeling utført et geofysisk metodestudium over noen av de kjente mineraliseringene. De geofysiske metodene som ble benyttet var VLF, IP, ledningsevne, magnetome- tri og susceptibilitet. Undersøkelsen har vist at ingen av de geofysiske metodene gav anomalier av en slik art at de kan anbefales til prospektering etter Be-mineraliseringer. Radiometri- og berylliometermålinger er derfor trolig de eneste geofysiske metodene som kan påvise Be-mineraliseringer i dette området.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (88.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.titleDetaljert geofysikk over Høgtuva Be-mineralisering, Rana, Nordland
dc.typeReport
dc.description.localcode29746
dc.source.pagenumber9


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal