Show simple item record

dc.contributor.authorMinken, Trond
dc.contributor.authorHøseggen, S.
dc.contributor.authorSandvik, A.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:13:56Z
dc.date.available2020-07-15T09:13:56Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667545
dc.description.abstractRapporten inneholder en systemanalyse av bibliotekfunksjonen ved NGU, hvor en gruppe har vurdert behovet for, foreslått omfang og skissert konsekvensen av overgang til et EDB-basert opplegg. Forholdet mellom bilioteksystemet og NGUs informasjonssystem diskuteres, grensen mellom dem trekkes og det gis forslag til hvordan systemene bør utfylle hverandre. Innføringen av EDB vil gi en bedre tjenester og medføre rasjonalisering av eksisterende oppgaver, dessuten mulighet for å gå mer i dybden (registrere artikler o.l.) og bredden (flere dokumenttyper). Nåværende dataflyt er kartlagt. Forslag til hvilke funksjoner som bør automatiseres og hvilke dokumenttyper som bør inngå i systemet er satt opp, likeledes rekkefølgen for EDB-registrering og anslag av ressursbehovet. Arbeidsgruppen anbefaler et lokalt PC-basert system, BIBLIOFIL, til å ta seg av bibliotekfunksjonene og direkteforbindelsen med NGUs informasjonssystem og andre biblioteksystemer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.135)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREFERANSEARKIVET
dc.titleEDB-basert biblioteksystem. Systemanalyse.
dc.typeReport
dc.description.localcode29453
dc.source.pagenumber45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal