Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRobertsen, Knut R.
dc.coverage.spatial20134 Øymark
dc.coverage.spatialMARKER
dc.coverage.spatialAURSKOG-HØLAND
dc.coverage.spatial20142 Stangebrot
dc.coverage.spatial20143 Rødenes
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:30Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:30Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667561
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Flere relativt små forekomster av sand og grus er registrert i de to kommunene. Begge har underskudd på masser til høyverdig formål, men er godt forsynt med sand og grus til andre bruksområder. I Marker er det er pukkverk i drift, og det er også lokalisert bergarter med god kvalitet som kan være aktuelle som potensielle pukkforekomster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.017)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.titleGrusregisteret i Marker og Rømskog kommuner.
dc.typeReport
dc.description.localcode29537
dc.source.pagenumber41


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal