Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.coverage.spatial12203 Brattvåg
dc.coverage.spatial11202 Vigra
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:49Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:49Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667570
dc.description.abstractDe refraksjonsseismiske målingene er utført i tilknytning til den maringeologiske kartleggingen på Møre, men er primært et ledd i utredningen om mulighetene for å anlegge vegtunneler i fjell under Haramsfjorden mellom Løvsøya og Haramsøya og under Nogvafjorden mellom Skuløy og Fjørtoft. Hovedformålet var å bestemme mektigheten av de kvartære sedimentene og fjelloverflatens nivå i de grunneste fjordkryssingsområdene. I Haramsfjorden er sedimentmektigheten 20-33 m sentralt i NV del av fjorden og 10-20 m i området SØ i fjorden. I begge områdene går fjelloverflaten ned mot 60 m under havnivå. I fjord- kryssingsområdet NV for Nogvafjorden går fjelloverflaten ned mot 80 m under havnivå i nordlige del av fjorden mens den ellers er 55-65 m under havnivå. Sedimentmektigheten varierer mellom 10 og 30 m. Sedimentene i de undersøkte fjordområdene består hovedsakelig av morenemateriale. Gjennomgående høye seismiske hastigheter i fjell indikerer at ingen større svakhetssoner med oppsprukket fjell krysser de refraksjonsseism. profilene. Et betydelig større måleprogram vil være nødvendig dersom det ønskes heldekkende kartlegging av fjellhastighetene i fjordkryssingsområdene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.040)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectINGENIØRGEOLOGI
dc.subjectSEISMIKK
dc.subjectMEKTIGHET
dc.titleRefraksjonsseismiske undersøkelser i Haramsfjorden og Nogvafjorden, Haram kommune, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29558
dc.source.pagenumber17


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal