Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorMidtun, Reidar
dc.coverage.spatial20333 Bæivasgiedde
dc.date.accessioned2020-07-15T09:14:53Z
dc.date.available2020-07-15T09:14:53Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667573
dc.description.abstractI forbindelse med et studi av løsmassene i tilknytning til den alluviale gullforekomsten i Sargejok ble det antatt at Sargejokgullets fastfjellskilde var lokalisert på den vestlige åssiden av Aibmecærro. Finnmarksprogrammet ønsket å undersøke dette området i detalj med geofysiske bakkemålinger. Hensikten med disse målingene var å klarlegge om det forelå geologiske strukturer (intrusiver, forkastninger etc.) som kunne passe inn i en tenkt malmmodell. Området ble undersøkt med VLF-, magnetiske- og gravimetriske målinger. Tolkningsresultatene fastla strøkretningene av de elektrisk ledende og de magnetiske sonene. Det ble påvist en større forkastning nær Aibmejavri. Grensen mellom komatitt og amfibolitt ble påvist vest for Aibmecærro. De gravimetriske målingene viste to negative anomalier hvor den ene skyldes granitt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.051)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.titleGeofysiske bakkemålinger Sargejok-Aibmejavri, Karasjok, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode29568
dc.source.pagenumber25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal