Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæther, Ola M.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:22Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:22Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667584
dc.description.abstractSommeren 1985 ble det samlet inn 139 barkeprøver fra gran i tre utvalgte områder på kartblad JØA 1724-3. Formålet med innsamlingen var å undersøke om analyse av sporelementinnholdet i bark av gran er egnet til å avgrense forskjellige bergartssoner i områder med lite blotninger. Resultatene av undersøkelsen viser at selv vesentlige geografiske variasjoner i berggrunnen og løsmassenes grense ikke gir systematiske utslag i sporelementinnholdet i barkeprøver fra grantrær. Ytterligere vurdering av dataene og planlegging av videre undersøkelser bør gjøres når en detaljert kartlegging av løsmasser og berggrunn foreligger.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.086)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGEOLOGISK UNDERSØKELSE
dc.subjectSPORELEMENT
dc.titlePilotprosjekt barkeprøver kartblad JØA 1724 III
dc.typeReport
dc.description.localcode29597
dc.source.pagenumber10


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal