Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFolkestad, Beate
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:33Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:33Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667589
dc.description.abstractRapporten orienterer kort om håndteringen av spesialavfall i Norge, og diskuterer behovet for en kartlegging av avfallsdeponier\/ lokaliteter som kan inneholde spesialavfall. Det redegjøres for metoder og resultater fra tilsvarende kartlegginger i utlandet, med en oppsummering av generell kartleggingsprosedyre- fra planlegging til gjennomføring og oppfølging. Videre beskrives de informasjonskildene som kan utnyttes for å indentifisere deponier med spesialavfall. To alternative forslag til strategi for en norsk kartlegging er så presentert og drøftet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.111)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVFALLSDEPONERING
dc.titleKartlegging av nedgravet og deponert spesialavfall - Metoder, - Erfaringer fra utlandet
dc.typeReport
dc.description.localcode29611
dc.source.pagenumber52


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal