Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHugdahl, Helge
dc.coverage.spatial13322 Astafjorden
dc.coverage.spatial13323 Tjeldsundet
dc.date.accessioned2020-07-15T09:15:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:15:51Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667594
dc.description.abstractEtter oppdrag fra Vegkontoret i Troms utførte NGU befaring og prøvetaking av 5 potensielle uttaksområder for pukk i tilknytning til bygging av ny RV19 gjennom Skånland kommune. Bergartene i traseen var ubrukbare til formålet, og man undersøkte derfor områdene vest og nord for veianlegget. Det synes ikke mulig å finne bergarter som tilfredsstiller klasse 2 etter fallprøven i det aktuelle området, men flere lokaliteter som ligger innenfor klasse 3 er påvist. Av disse anbefales lokaliteten Kvitneset nord for Tjeldsundbrua nærmere undersøkt.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.223)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectFALLPRØVE
dc.titlePukkundersøkelser i Skånland.
dc.typeReport
dc.description.localcode29650
dc.source.pagenumber11


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal