Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWanvik, Jan Egil
dc.coverage.spatial24331 Svanvik
dc.date.accessioned2020-07-15T09:16:09Z
dc.date.available2020-07-15T09:16:09Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667605
dc.description.abstractEn hydrotermal kvartsgang ved Svanvik i Pasvik er undersøkt med prøvetaking, graveprofiler gjennom moreneoverdekket og kjerneboringer. Kvartsen har en mektighet på ca. 20 m, og en lengde på minst 115 m ble konstatert ved graving og boring. Kroppen er plateformet i en rettlinjet sprekk i den omgivende granittiske gneisen, og en dybde på minst 50 m er indikert. Minst 250 000 t er da påvist, men ytterligere graving og boring er påkrevet for å finne forekomstens totale utbredelse. Oppredningsundersøkelser i form av flotasjon og magnetseparasjon er utført for å fjerne forurensende mineraler som kalkspat, kloritt, biotitt og feltspat. Dette har gitt følgende resultat: Al2O3 = 60 ppm, Fe2O3 = 5 - 20 ppm, Na2O = 25 ppm, K2O = 25 ppm og CaO = 10 - 20 ppm. Visse kvaliteter av optisk glass kan følgelig være oppnådd, og oppfølgende undersøkelser både i felt og på laboratorium bør gjennomføres.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (87.081)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTS
dc.titleSvanvik kvartsforekomst i Pasvik, Sør-Varanger kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode29694
dc.source.pagenumber28


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal