Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.contributor.authorHansen, Hans Jørund
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:19Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:19Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667654
dc.description.abstractGrusregisteret i Vest-Agder er etablert som en del av et landsomfattende EDB-basert register for å gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til sand- og grusforekomstene. Materialets egenskaper til veg- og betongformål er vurdert ved visuelle metoder. Et samlet overslag over fylkets sand- og grusressurser gir tilsammen 88 mill. m3 fordelt på 182 forekomster. Dette er lite i forhold til andre fylker hvor Grusregisteret er etablert. Ingen av kommunene er rikelig forsynt med kvalitetsmasser til byggetekniske formål, men har tilstrekkelig for å dekke eget behov for masser til formål med moderate krav til kvalitet. Kvalitetsmasser til vegformål importeres i stor grad fra Rogaland. Det er registrert 10 pukkverk i fylket og av disse er 7 i drift. Lokalisering av bergarter egnet til pukkproduksjon vil ha stor betydning for byggeråstoffsituasjonen i fylket.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.111)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Vest-Agder.
dc.typeReport
dc.description.localcode29243
dc.source.pagenumber149


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal