Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNålsund, Roar
dc.coverage.spatial15221 Bjugn
dc.coverage.spatial15224 Tarva
dc.coverage.spatial15223 Ørland
dc.coverage.spatial15222 Rissa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:17:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:17:43Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667665
dc.description.abstractFormålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Ørland og Bjugn kommuner. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak, steinbrudd og avsetninger er befart. Det er gjort en enkel prøvetaking av løsmassene for å kunne gi en orienterende kvalitetsvurdering på grunnlag av mineral- og bergartsbestemmelse. Ørland kommune har svært små volum med sortert sand og grus. Disse er knyttet til strandavsetninger. De to pukkverkene i kommunen driver på to forskjellige bergarter hvorav den ene har en usedvanlig god mekanisk styrke. Betongsand leveres sjøveien fra Orkanger. Bjugn kommune har også svært små reserver med sortert sand og grus. Det er registert 1 grusforekomst og 3 nedlagte steinbrudd. Masser til ulike formål hentes fra pukkverkene på Ørlandet. Betongsand leveres sjøveien fra Orkanger. Ørland: 2 pukkforekomster. Bjugn: 1 grusforekomst, 3 pukkforekomster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.172)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectPUKK
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret for Ørland og Bjugn kommuner, Sør-Trøndelag fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29289
dc.source.pagenumber38


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal