Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.contributor.authorSandstad, Jan Sverre
dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.coverage.spatial18321 Siebe
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:35Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:35Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667698
dc.description.abstractGull og nikkelførende kobbermineraliseringer opptrer i et geologisk miljø som har mange likhetstrekk med Bidjovagge. Kobber-gull -mineraliseringer opptrer i en hydrotermalt omvandlet metadiabas, mens kobber-nikkel-mineraliseringer finnes i en antatt stratigrafisk overliggende sedimenthorisont med vekslende grafitt-skifer, biotittskifer, karbonatbergarter og albittfelsitt. Tolkning av gravimetridata viser at hele sekvensen ligger inne i et ca. 5 km dypt synklinorium av steiltstående og isoklinalt sammenfoldete meta-vulkanitter\/-sedimenter. Kobber-gull -mineraliseringene i Bieddjuvaggi opptrer på tilsvarende måte. VLF og magnetiske bakkemålinger sammen med petrofysiske undersøkelser er utført for å kartlegge området geologisk. Det ble lagt spesiell vekt på å finne mineraliseringenes fortsettelse under løsmassene. Det interessante stratigrafiske nivået fortsetter gjennom hele området. Jordprøvetaking og diamantboring viser at kobber- og gullgehaltene er lave nord for Riednjajav'ri. Elektrisk ledende soner i samme stratigrafiske nivå på østsiden av Riednjajav'ri bør imidlertid undersøkes nærmere for om mulig å påvise rikere mineraliseringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.061)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMODELLFORSØK
dc.subjectKOBBER
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.titleGeofysiske og geologiske undersøkelser av et sulfidmineralisert område ved Riednjajav'ri, Kautokeino, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode29131
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal