Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBakkejord, Knut J.
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.date.accessioned2020-07-15T09:18:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:18:39Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667701
dc.description.abstractPå oppdrag fra A. Hogseth har NGU undersøkt en pukkforekomst ved Aremoen i Sørum. Forekomsten er ikke avgrenset. Det er tatt prøver i 4 lokaliteter, og det er utført tynnslipanalyse og fallprøve på samtlige. På 2 prøver er det utført abrasjonsanalyse. Undersøkelsene viser at forekomsten består av gabbro som er svakt omvandlet og lett forvitret i overflata. Prøver fra uttak tilhørende Statens Vegvesen har god mekanisk styrke og kan uten videre brukes til samtlige vegformål utenom dekker med høy trafikkbelastning (>6000 ÅDT) Prøvene som er tatt i overflata utafor pukkverket har svakere mekanisk styrke, men kan allikevel brukes til de fleste vegformål utenom dekker med ÅDT >2000. Det er ikke undersøkt om materialer herfra kan brukes som betongtilslag.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.062)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectFALLPRØVE
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectABRASJON
dc.titlePukkundersøkelser ved Aremoen i Sørum kommune, Akershus.
dc.typeReport
dc.description.localcode29629
dc.source.pagenumber16


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal