Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial12312 Ulsvåg
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialNARVIK
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:27Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:27Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667741
dc.description.abstractMagnetisk totalfelt, tyngde og in situ susceptibilitet er målt rundt en Y-Ce-La-førende magnetittforekomst ved Storjord i Tysfjord. Videre er det målt egenvekt, susceptibilitet og remanens på prøver fra feltet. Korrelasjoner mellom kjemiske analyser og susceptibilitet\/ egenvekt indikerer at anrikningen av de interessante elementene er sterkt knyttet til magnetittforekomsten. Magnetiske målinger i felt har ikke kunnet påvise nye større dagnære forekomster av samme type. Tyngdemålinger over den kjente forekomsten indikerer at den totale masse er oppad begrenset til ca. 140 000 tonn.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.053)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectSJELDNE JORDARTER
dc.subjectPETROFYSIKK
dc.subjectGRAVIMETRI
dc.titleGeofysiske og petrofysiske undersøkelser ved Storjord i 1984 og 1985.
dc.typeReport
dc.description.localcode29146
dc.source.pagenumber46


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal