Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, Jan Fredrik
dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial17224 Stiklestad
dc.date.accessioned2020-07-15T09:19:31Z
dc.date.available2020-07-15T09:19:31Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667744
dc.description.abstractRapporten meddeler resultater fra et prosjekt der nye og i Norge lite brukte teknikker for kartlegging av løsmasseavsetninger ble utprøvd. Det ble lagt hovedvekt på elektriske- og elektromagnetiske motstandsmålinger ved profilering og dybdesondering, men metoder som indusert polariasjon (IP) og selvpotensial (SP) ble også prøvd. I testområdet, Henning i Steinkjer kommune, har løsmassekartlegging påvist flere typer avsetninger og tidligere refraksjonsseismiske målinger viser tildels store løsmassemektigheter. Utprøvingen har vist at profilering med Geonics EM31 er en hurtig og effektiv metode til å kartlegge laterale variasjoner i løsmassenes elektriske motstand. Metoden kan også under gunstige forhold bestemme mektigheten av et øvre lag. For mer detaljert studie av motstandsforholdene mot dypet er profilering med halv Schlumbergerkonfigurasjon godt egnet. Av de utprøvde dybdesonderingsteknikker fremstår VES med Schlumberger-konfigurasjon som den mest anvendelige.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (86.094)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectLØSMASSE
dc.titleKartlegging av løsmasseavsetninger ved hjelp av geofysikk. Sammenligning av forskjellige elektriske- og eloktromagnetiske metoder..
dc.typeReport
dc.description.localcode29156
dc.source.pagenumber36


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal