Show simple item record

dc.contributor.authorOlesen, Odleiv
dc.coverage.spatial20344 Skoganvarre
dc.coverage.spatial19341 Cåkkaras'sa
dc.coverage.spatial19342 Iesjavri
dc.coverage.spatial19343 Suoluvuobmi
dc.coverage.spatial19334 Masi
dc.coverage.spatialPORSANGER
dc.coverage.spatialKARASJOK
dc.coverage.spatialKAUTOKEINO
dc.date.accessioned2020-07-15T09:20:56Z
dc.date.available2020-07-15T09:20:56Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667827
dc.description.abstractEn serie sen-\/post-glaciale forkastninger opptrer langs en 80 km lang SV - NØ gående sone på Finnmarksvidda. Forkastningene strekker seg fra Biggejavri i sør, gjennom Masi og Iesjavri og videre mot NØ til Lævnasjåkka vest for Skoganvarre. Forkastningene opptrer som markerte, ofte rettlinjede trinn i det ellers jevne morenedekket. Maksimum observert spranghøyde er 7 meter. Generelt er den vestlige blokken senket i forhold til den østlige. Et dislokasjonskart over Finnmarksvidda er framkommet ved tolkning av aeromagnetiske kart. Det opptrer tre hoveddislokasjonsretninger: - 35, 5 og 45 grader. Ut fra disse data er det også tydelig at forkastningene i vesentlig grad er bestemt av gamle dislokasjonssoner. Rekognoserende VLF-målinger i felt styrker denne observasjonen. Regionalt synes det å være en sammenheng mellom Masi-forkastningen og seismisk aktivitet i området. Dette antyder at de kreftene som har forårsaket forkastningene, fremdeles kan være aktive.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.171)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectKVARTÆR
dc.subjectFORKASTNING
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.titleSen-/post-glaciale forkastninger ved Masi, Finnmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode34641
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal