Show simple item record

dc.contributor.authorRyghaug, Per
dc.coverage.spatial17134 Nordagutu
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:02Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:02Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667832
dc.description.abstractUndersøkelsen ble startet opp som et ledd i Kvartærgeologisk forprosjekt, hvor geokjemisk kartlegging samt vurdering av geokjemiske metoder og datapresentasjon, har inngått som en deloppgave. Resultatene direkte tilknyttet forprosjektet er tidligere offentliggjort (Ryghaug 1981, 1982), og ble bruk i forbindelse med utarbeidelse av utkast til stortingsmelding om løsmassekartlegging i Norge, og Norsk Kartplan 2. Denne rapporten viser resultatene fra bekkesedimentundersøkelsen, som ble utført både regionalt over hele kartbladet og mer detaljert i området ved Ulefoss (Fensfeltet). Analyseresultatene presenteres som tabeller, frekvensfordeling , som edb-tegnede kart i A4-format. Det er foretatt transformering av dataene, og utført faktor-analyse som reduserer datamengden til noen få faktorer. Det er tegnet kart over faktor score i hvert prøvepunkt. På grunnlag av resultatene er det utarbeidet et geokjemisk tolkningskart for kartbladet. Flere geokjemiske provinser trer fram i materialet. Noen er intressante leteområder etter malmer og mineraler, mens andre har geokjemiske forhold som er mer av miljø-messig interesse.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.102)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectHOVEDELEMENTER
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectSTATISTIKK
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectEDB
dc.titleSporelementer og hovedelementer i bekkesedimenter.
dc.typeReport
dc.description.localcode29083
dc.source.pagenumber163


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal