Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBølviken, Bjørn
dc.contributor.authorHenningsen, Tormod
dc.coverage.spatialSUNNDAL
dc.coverage.spatialMOLDE
dc.coverage.spatial13202 Eresfjord
dc.coverage.spatial14203 Sunndalsøra
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:05Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:05Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667835
dc.description.abstractUnder kvartærgeologisk kartlegging sommeren 1983 i området ved Romsdalsskaret ble det observert flere større og mindre flekker med særegen artsfattig vegetasjon. En jordprøve og en vegetasjonsprøve fra et av feltene viste høyt Al-innhold, men normalverdier for de andre elementer det ble analysert på. Ved befaring ved Kvandalssætra 1984 ble det fastslått at alle feltene der viser tegn på naturlig forgiftning. Forurensning fra industri kan ikke være årsak. Jordprøver fra feltene hadde 3,3 % syreløselig Al i tørrstoffet og pH 5,3 mot normale verdier henholdsvis 1,5 % og 5,0. Vegetasjonsprøver viste 11% Al i tørrstoff. Ingen av elementene Ag, Al, As, B, V, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, Ge, In, K, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, Sb, Sc, Sn, Sr, Th, Ti, U, V, W, Zn og Z gir spesielt høye verdier. Forgiftningsfeltene kan indikere forekomster av utnyttbare mineraliseringer. De har stor vitenskaplig intresse og kan også ha betydning i forbindelse med sur nedbør-undersøkelser. Videre undersøkelser av forgiftningsfeltene er foreslått.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.160)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectFORURENSNING
dc.titleNaturlige forgiftningsfelter i Sunndal og Nesset kommuner, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29101
dc.source.pagenumber32


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal