Show simple item record

dc.contributor.authorRindstad, Bjørn
dc.contributor.authorNielsen, Victor
dc.contributor.authorGrønlie, Arne
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:46Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:46Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667866
dc.description.abstractRapporten omtaler et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en lineamentstudie av to områder på Fosen-halvøya samt et område ved Verdal. Prosjektet har lagt stor vekt på å nyttiggjøre seg dataene fullt ut gjennom behandling på et større anlegg for digital bildebehandling, IIS modell 75, ved Tromsø Telemetristasjon. Forskjellige metoder er testet og en standard prosedyre foreslås. Tolkningen av lineære strukturer har skjedd fra grafisk skjerm. Videre behandling av lineamentene er gjort v.h.a. et programsystem utviklet ved NGU. Retningsdiagram er fremstilt og knyttet til berggrunnsgeologien.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.229)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectFJERNANALYSE
dc.subjectSTRUKTURGEOLOGI
dc.titleLandsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging.
dc.typeReport
dc.description.localcode29120
dc.source.pagenumber27


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal