Show simple item record

dc.contributor.authorTønnesen, J. F.
dc.coverage.spatial14204 Stangvik
dc.date.accessioned2020-07-15T09:21:52Z
dc.date.available2020-07-15T09:21:52Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667871
dc.description.abstractDe refraksjonsseismiske målingene er utført både på deltaflaten i tidevannssonen og nedover fjordbunnen utenfor. Målingene omfatter 7 profiler med samlet lengde vel 3 km. Undersøkelsen er gjennomført i forbindelse med oversiktskartlegging av sjøbunnsavsetningene ellers i Surnadalsfjorden (NGU rapport nr. 85.109). Målingene viser at en fjellrygg med lengderetning vestsydvestøstnordøst stikker opp midt under deltaflaten. Lengst øst er ryggen knapt 40 m under overflaten, men den skråner ned vestover til 80-90 m under ytre del av deltaflaten. Nordvest for ryggen øker dyp til fjell til rundt 150 m. Sydover mot Surnas nåværende utløp skråner fjelloverflaten nedover til mer enn 80-90 m øst på deltaflaten og til mer enn 120 m lengde vest på flaten. Fra Glæremsneset på nordsiden av fjorden og fra Surna kai på sydsiden skråner fjellet ned til mer enn 100 m under havnivå mindre enn 400 m fra strandkanten. Seismiske hastigheter rundt 2000 m\/s i sedimentene utenfor Glæremsneset og Surna kai indikerer godt pakket materiale, trolig vesentlig morenemateriale. Også øvrig kartlegging indikerer at en randavsetning krysser fjorden i dette området. Østenfor er hastigheten 1500-1700 m\/s som er vanlig for delta- og bassengsedimenter.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.117)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMEKTIGHET
dc.subjectREFRAKSJONSSEISMIKK
dc.subjectMARINGEOLOGI
dc.titleRefraksjonsseismiske målinger på Surnas delta i Surnadalsfjorden, Møre og Romsdal.
dc.typeReport
dc.description.localcode29133
dc.source.pagenumber14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal