Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStorrø, Gaute
dc.contributor.authorNeeb, Peer-Richard
dc.coverage.spatial19173 Åsmarka
dc.coverage.spatial19164 Hamar
dc.coverage.spatial18172 Lillehammer
dc.coverage.spatial18161 Gjøvik
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:24Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:24Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667894
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en ovesikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til landets sand- og grusforekomster. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk M 1:10 000. Ved visuelle metoder vurderes både den mekaniske styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 56 forkomster i kommunen, derav 40 sand- og grusforekomster og 16 moreneforekomster. Et grovt volumoverslag gir ca. 100 mill. kbm. sand- og grusreserver. De viktigste forekomstene ligger ved Flakstadelva, i Brumundalen, i området Moelv - Ringsaker - Brumunddal, området øst for Sør-Mesna\/Næra, i området Brøttum - Mesnali, i området Sjusjøvegen - Sjusjøen og i Åstadalen. Materialet har en jevn god kvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.054)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.titleGrusregisteret I Ringsaker kommune, Hedmark.
dc.typeReport
dc.description.localcode28701
dc.source.pagenumber27


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal