Show simple item record

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.contributor.authorNielsen, Jens Tore
dc.coverage.spatial12132 Strand
dc.date.accessioned2020-07-15T09:22:43Z
dc.date.available2020-07-15T09:22:43Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667916
dc.description.abstractEtter forespørsel fra Strand kommune har NGU utført kvartærgeologisk kartlegging og en forundersøkelse av sand-og grusressursene i kommunen. Det har vært lagt særlig vekt på å kartlegge sand- og grusavsetningenes utstrekning, anslå deres volum og kornstørrelsesfordeling, samt å vurdere kvaliteten av bruksområdene for massene. Innenfor Strand kommune finnes flere brerandtrinn: både randmorener og breelvdelta. De største sand- og grusavsetningene er lokalisert ved Tjøssheim, Østerhus og Botne, mens mindre avsetninger finnes ved Vatne, ved Dalen og langs Jørpelandsåni. Totalt er det kartlagt ca. 31 mill. m3 sand og grus. Kvaliteten (kornfordeling, bergarts- og mineralinnhold) av sand- og grusressursene er generelt god, og storparten av massene antas å være egnet til ulike veg- og betongformål. Før evt. store grusuttak fra Tjøssheimavsetningen eller Østerhusavsetningen bør materialsammensetningen her undersøkes nærmere. Geotekniske eksperter bør vurdere faren for vanngjennombrudd i Botneavsetningen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.185)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectBERGARTSTELLING
dc.subjectMINERALTELLING
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.titleKvartærgeologisk kartlegging og forundersøkelse av sand- og grusressursene i Strand kommune, Rogaland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode28971
dc.source.pagenumber45


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal