Show simple item record

dc.contributor.authorBakkejord, Knut J.
dc.coverage.spatial19334 Masi
dc.coverage.spatial19333 Lappuluobbal
dc.coverage.spatial18332 Kautokeino
dc.coverage.spatial18321 Siebe
dc.date.accessioned2020-07-15T09:23:21Z
dc.date.available2020-07-15T09:23:21Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667928
dc.description.abstractEtter henvendelse fra Kautokeino kommune og Finnmark fylkeskommune har NGU, Finnmarksprogrammet foretatt detaljerte sand- og grusundersøkelser i 3 forekomster og enkle undersøkelser i 5 andre forekomster nær Kautokeino tettsted med tanke på uttak til veg- og betongformål. Hele strekningen fra Kautokeino til Masi langs Rv. 93 er befart og 2 forekomster i Masiområdet er supplerende undersøkt med tanke på sand- og grusuttak. Undersøkelsen er utført ved hjelp av seismiske målinger, Borros boremaskin og traktorgraver. Forekomstene ved Gironavarri, Økseidet, Avzze NV og Roavatjåkka peker seg ut som de mest intressante med tanke på sand- og grusuttak nær Kautokeino tettsted. Samtlige forekomster har masser som egner seg til vegformål. Forekomstene ved Gironvarri og Avzze NV har masser som egner seg til betongformål, mens sand og grus fra Økseidet og Roavatjåkka bør undersøkes nærmere. I Masiområdet er forekomstene Suoludievva og Ruogojavri undersøkt. Begge har sand og grus til vegformål, mens kun Ruogojavri er undersøkt og funnet å ha masser til betongformål. Det er aktuelt med videre sand- og grusundersøkelser i forekomstene ved Økseidet, Avzze NV, Roavatjåkka og Ruogojavri, mens Gironvarri, Avzze Ø og SV og Suoludievva kan undersøkes nærmere etter avtale.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.123)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectSAND
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectGRUS
dc.subjectBETONGPRØVESTØPING
dc.subjectBORING
dc.titleSand- og grusundersøkelser i Kautokeino kommune, Finnmark fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode28730
dc.source.pagenumber77


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal