Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Jens Tore
dc.coverage.spatial19141 Fet
dc.date.accessioned2020-07-15T09:23:26Z
dc.date.available2020-07-15T09:23:26Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667931
dc.description.abstractOppdraget har vært å bestmme løsmasseforekomstens utsrekning, volum og kornstørrelsesfordeling, samt å vurdere kvaliteten av bruksområdene for massene. Foruten flybildetolkning og litteraturstudier har undersøkelsene bestått i avgrensning av forekomstene i felt på ØK i M 1:5000, studier av snitt i massetak, 6 slagsonderboringer, tot. 360 m refraksjonsseismiske profil (hammerseismikk), 6 kornfordelingsanalyser, 1 sprøhet- og flisighetsanalyse og tilsammen 6 bergarts- og mineraltellinger. Sand- og grusforekomsten dekker totalt ca. 210 400 m2 og inneholder ca. 1.6 mill. m3 siltig sand, sand, grus og stein. Foruten ca. 40-60 000 m3 grovere masser er det alt vesentligste av dette ensgradert sand og siltig sand. Sandfraksjonen har et lavt glimmerinnhold på under 10 %. Steinmaterialet har en bra sprøhet, S=44.3, men en høy flisighet, f=1.57. Ved sikting, blanding og knusing vil massene, så langt det grove materialet rekker, kunne anvendes til bl.a. betongtilslag (ikke høyfasthet), mørtelsand, pussesand, taksteinproduksjon, noen typer bærelag i vei (ikke slitelag) og fyllmasser.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.141)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKORNFORDELING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.titleSand- og grusundersøkelser på Armoen, Sørum kommune, Akershus.
dc.typeReport
dc.description.localcode28743
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal