Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Knut
dc.coverage.spatial17153 Eggedal
dc.coverage.spatial17152 Krøderen
dc.coverage.spatial17151 Strømsåttbygda
dc.date.accessioned2020-07-15T09:25:16Z
dc.date.available2020-07-15T09:25:16Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2667998
dc.description.abstractGrusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen er utført på økonomisk kartverk i målestokk 1:5 000 eller 1:20 000. Ved visuelle metoder vurderes materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er totalt registrert 38 mill. m3 sand og grus i kommunen. Av dette er ca. 80 % representert på de 3 forekomstene Krøderen Øst, Krøderen Vest og Ringnesmoen. I det vesentligste består massene av sand, og bare begrensede områder har grovt materiale egnet til veiformål. Det er registrert 15 forekomster i kommunen, derav 2 moreneforekomster og 1 pukkforekomst.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.032)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectRESSURSKARTLEGGING
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectVOLUM
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.titleGrusregisteret i Krødsherad kommune.
dc.typeReport
dc.description.localcode28680
dc.source.pagenumber33


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal