Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOlerud, Svein et al.
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:12Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:12Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668055
dc.description.abstractRapporten inneholder sammendrag av 9 av foredragene som ble holdt ved Finnmarksdagen på NGU, 20\/3-85. Sammendragene inneholder en statusrapport for NGUs Finnmarksprogram, og om prospekteringen i fylket. Videre beskrivelser av de kvartærstratigrafiske undersøkelser på Finnmarksvidda, erosjon og sedimentkilder på Varangerhalvøya, en oversikt over den kaledonske fjellkjede i Finnmark og en artikkel om Seilandprovinsens ultramafiske bergarter. Videre er beskrevet et tektonisk studium av den nordøstlige delen av det Baltiske skjold, geologien i Altenes-området samt en tektonisk modell for Karasjok grønnsteinsbelte og granulittene.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (85.186)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKVARTÆRGEOLOGI
dc.titleFinnmarksdagen på NGU 20/3 - 85. - sammendrag av foredrag.
dc.typeReport
dc.description.localcode29050
dc.source.pagenumber61


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal