Show simple item record

dc.contributor.authorRønning, Jan Steinar
dc.coverage.spatial18231 Andorsjøen
dc.date.accessioned2020-07-15T09:26:41Z
dc.date.available2020-07-15T09:26:41Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668073
dc.description.abstractRapporten meddeler resultater fra IP-, ledningsevne-, SP- og magnetiske mål- inger på bakken og i borhull ved Fremstfjell. Hensikten med målingene var å kartlegge muligheten for funn av nye Mo-Cu-mineraliseringer, samt kartlegge den kjente mineraliseringens forløp mot øst. Målinger i borhull ble utført for å undersøke om det er noen korrelasjon mellom IP- og ledningsevne-anomalier og gehalt av Mo og Cu. Målingene har ikke påvist noen nye mineraliseringer av den typen som allerede var kjent. Svake anomalier ved Olavstjern anbefales undersøkt. Den kjente mineraliseringen synes å fortsette mot øst og det anbefales diamantboring. Det er påvist lave positive korrelasjonskoeffisienter mellom geofysiske ano- malier og gehalt av Mo og Cu. Ip-målinger ansees fremdeles som en verdifull metode i kartleggingen av mulige Mo-Cu-mineraliseringer.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.002)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMAGNETOMETRI
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMALMGEOLOGI
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleIP-, ledningsevne-, SP- og magnetiske målinger ved Fremstfjell
dc.typeReport
dc.description.localcode28853
dc.source.pagenumber38


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal