Show simple item record

dc.contributor.authorJæger, Øystein
dc.coverage.spatial20174 Nordre Osen
dc.coverage.spatialTRYSIL
dc.coverage.spatialRENDALEN
dc.coverage.spatialÅMOT
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:08Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:08Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668088
dc.description.abstractUndersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 000 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselig Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe, Ag og V. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, redusert inn på A4-format. Elementfordelingenes statistiske parametre er an- gitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's utgifter til EDB og produksjon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.144)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectREGIONAL KARTLEGGING
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectLØSLIGHET
dc.subjectSYRE
dc.titleSporelementer i bekksedimenter
dc.typeReport
dc.description.localcode29494
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal