Show simple item record

dc.contributor.authorWolden, Odd
dc.coverage.spatial20173 Julussa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:27:13Z
dc.date.available2020-07-15T09:27:13Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668090
dc.description.abstractUndersøkelsen ble utført som et ledd i den generelle geokjemiske kartlegging av Norge. Bekkesedimenter ble samlet inn fra lokaliteter der bekker krysser eller renner nær kjørbar vei. Prøvestedene ble markert på kart i målestokk 1:50 00 og koordinatfestet i UTM-nettet. Sedimentene ble siktet til -0.18 mm og analysert på HNO3-løselige Pb, Zn, Ni, Co, Cu, Mn, Fe, V og Cd. Analyse- resultatene presenteres som tabeller, frekvensfordelinger og EDB-tegnede kart, i A4-format. Elementfordelingens statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å dekke NGU's utgifter til EDB og produksjon.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.145)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBEKKESEDIMENT
dc.subjectSPORELEMENT
dc.subjectLØSLIGHET
dc.subjectSYRE
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleSporelementer i bekkesedimenter.
dc.typeReport
dc.description.localcode29548
dc.source.pagenumber9


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal