Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorFreland, Alf
dc.date.accessioned2020-07-15T09:28:09Z
dc.date.available2020-07-15T09:28:09Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668116
dc.description.abstractDette er en foreløpig rapport med en grov vurdering av sand- og grusreservene kommunevis i Nord Trøndelag. Arbeidet er dels utført i tråd med retningslinjene i det landsomfattende grusregisteret, dels etter en forenklet modell. Forekomster og massetak er befart, kartlagt og grovt volumberegnet. For hele fylket er det beregnet et volum på ca. 800 mill. m3, hvorav ca. 300 mill. m3 er båndlagt. Det er tatt prøver i enkelte forekomster for mineral- og bergartsbestemmelse og fallprøveresultaterer sammenstilt fra Vegvesentes lab.undersøkelser. Feltregistereringen for grusregisteret regnes å være ferdig i 1987, og det vil sannsynligvis være operativt for alle kommuner i 1988.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (84.166)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectPUKK
dc.subjectSAND
dc.subjectGRUS
dc.subjectGRUSREGISTERET
dc.subjectVOLUM
dc.titleSand, grus og pukk i Nord-Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode28823
dc.source.pagenumber40


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal