Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKraft, Per I.
dc.coverage.spatial19152 Ullensaker
dc.date.accessioned2020-07-15T09:32:39Z
dc.date.available2020-07-15T09:32:39Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668245
dc.description.abstractAvløpsvann fra en slakteriavfallsbedrift infiltreres i grunnen. For å undersøke om grunnvannet var forurenset, ble det etablert to prøvetakingsbrønner. Løsmassenes lagdeling ble kartlagt og sedimentene ble analysert m.h.p.absorberte forurensninger. Grunnvannets bevegelse og forurensningspåvirkning ble undersøkt. Ca. 25 m3 avløpsvann\/døgn (P=4,1 mg\/1, KOF=2 500 mg\/1) infiltreres med arealbelastning lik 3 cm\/døgn i siltig sand. Umettet sone er ca. 30 m. Grunnvannet under infiltrasjonsanlegget, som har vært i drift i 3 år, er noe påvirket. Perkloretylen som inntil for 5 år siden ble benyttet i produksjonen, har nådd grunnvannet, men kun i svært små konsentrasjoner. Det ser ut til å bli holdt effektivt tilbake i finsedimenter. Grunnvannsmagasinet under bedriften har beholdt drikkevannskvalitet.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-82056)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectFORURENSNING
dc.subjectGRUNNVANN
dc.titleUndersøkelse av grunnvannsforurensning ved A.Dønnum eftf's fabrikker på Mogreina.
dc.typeReport
dc.description.localcode30920
dc.source.pagenumber23


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal