Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.date.accessioned2020-07-15T09:33:01Z
dc.date.available2020-07-15T09:33:01Z
dc.date.issued1982
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668262
dc.description.abstractOmrådene som Geofysisk Malmleting (GM) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) har målt med Turam (EM 500 Hz) i tidsrommet 1934 - 1981 er plottet på kart i målestokk 1:50 000. Kartene befinner seg i NGU's arkiv. Rapporten består av to tabellariske oversikter over målingene. I den første er oppdragene ordnet etter kartbladnummer, i den andre etter oppdragsnummer. Oppdrag med lavere oppdragsnummer enn 500 er utført av GM.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1873)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.titleTurammålinger 1934 - 1981 Målte områder plottet på kart i målestokk 1:50 000
dc.typeReport
dc.description.localcode33702
dc.source.pagenumber20


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal