Show simple item record

dc.contributor.authorOften, Morten
dc.coverage.spatial19281 Glomfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:36:29Z
dc.date.available2020-07-15T09:36:29Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668350
dc.description.abstractI Laksådal og Oterstrand gruver er det gjort geologisk kartlegging og prøvetaking av gjenstående malm. I tillegg er det gjort radiometriske målinger med scintillometer og scheelitt-leting ved hjelp av ultrafiolett belysning.\rMalmen er molybden, wolfram og uranførende pegmatitter i glimmergneis nær grensen mot den prekambriske Laksådalgranitten. Det gjenstår malm i dypet i Laksådalen gruve. I Oterstrand gruve gjenstår også noe malm. Molybdengehaltene er imidlertid lave, ca. 0,05% Mo. Wolfram- og uraninnholdet er for lavt til å gi noe tilskudd til malmverdien. Malmdannelsen er knyttet til en deformasjonsfase som har gitt folder med vesentlig fall i cm til m-skala med mulig sammenheng med oppdoming av Laksådalgranitten. De økonomiske muligheter vurderes som negative.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1575/20E)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.subjectMOLYBDEN
dc.subjectURAN
dc.subjectGRUVE
dc.subjectWOLFRAM
dc.titleGruvegeologiske undersøkelser i Laksådal og Oterstrand.
dc.typeReport
dc.description.localcode34080
dc.source.pagenumber15


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal