Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Amund
dc.coverage.spatial14334 Mefjordbotn
dc.coverage.spatial13334 Ørja
dc.date.accessioned2020-07-15T09:36:48Z
dc.date.available2020-07-15T09:36:48Z
dc.date.issued1980
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668358
dc.description.abstractFor grunnvannsforsyning til 2 eneboliger og en brakkeleir på Svanelvplassen foreslås brønnboring i gneisbergarter eller brønngraving\/boring i løsmasser langs Svanelva. Løsmassene er ikke nærmere undersøkt. I Steinfjord er det ønsket store vannmengder til tettstedet med fiskebruk - i alt 35 m3 pr. time. En samler nå grunnvann fra kildeområde, men dette er for lite for de nye rekeplukkingsmaskinene. Innsamlingen av kildevann kan bedres ved å grave flere brønner og lage oppsamlingsbasseng. I gunstige tilfelle kan brønnboringer gi vann nok til husholdningene på stedet.Del I av rapporten: se rapportnummer O-80106
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-80109)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectINDUSTRI
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectAVSETNING
dc.titleGrunnvannsforsyning til Steinfjord i Berg kommune Ole Nilsen, Silsand (svanelvplassen)
dc.typeReport
dc.description.localcode30713
dc.source.pagenumber6


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal