Show simple item record

dc.contributor.authorDalsegg, Einar
dc.coverage.spatial18153 Hønefoss
dc.date.accessioned2020-07-15T09:40:19Z
dc.date.available2020-07-15T09:40:19Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668451
dc.description.abstractHensikten med målingene var å undersøke de tidligere påviste ledernes ut- strekning og dyptgående. Den sterkeste EM-indikasjonen ut fra målingene i 1946 (GM rapport nr. 53) ble valgt som jordingspunkt. Målingene viser at det i norittens NØ-lige del er et ca. 50 000 m2 stort om- råde med vesentlig bedre ledningsevne enn i noritten forøvrig. Dette området er trolig sterkere mineralisert enn resten av noritten, og beregnet dyp på denne impregnasjonen er ca. 1 000 m. De tidligere påviste ledere ligger inne i dette ledende området. Dette forhold gjør at det ikke kan antydes noe dyp på disse ledere. Det anbefales utført IP\/ledningsevnemålinger på en lignende norittplugg ca. 1 km lengre nord. Denne plugg går ikke i dagen, og de anbefalte målinger vil gi tileggsopplysninger om dypet, samt lokalisere eventuelle bedre ledende områder inne i pluggen.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1650/8C)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBAKKEMÅLING
dc.subjectELEKTRISK MÅLING
dc.subjectMALMFOREKOMST
dc.titleCP-målinger på Ertelien Ni-forekomst
dc.typeReport
dc.description.localcode34431
dc.source.pagenumber10


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal