Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsson, Lars P.
dc.coverage.spatial18264 Tjøtta
dc.date.accessioned2020-07-15T09:40:41Z
dc.date.available2020-07-15T09:40:41Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668460
dc.description.abstractUltramafiske bergarter er mikroskopert og kjemisk analysert på hovedelementer og utvalgte sporelementer uten at umiddelbart økonomisk interessante konsen- trasjoner av noe mineral eller element er oppdaget. Økonomisk interessante konsentrasjoner av industrimineraler finnes muligens, men ble ikke observert under befaringen på øya. De mikroskoperte bergarter viste alle i varierende grad sekundær omvandling av olivin og pyroksen. Krommalm-prøver (impregnasjonsmalm og kompakt- malm) er mikroskopert og kjemisk analysert. Gehalter av malmmineraler (kromitt og ferrikromitt) er tilfredsstillende for de to observerte fore- komstene (lok. 2 og lok. 4 på tegn. 01). Den kjemisk analyserte prøve (impreg- nasjonsmalm fra lok. 4) indikerer at kromittfasen har en gunstig kjemisk sammensetning med blant annet høyt krominnhold og høyt Cr\/Fe-forhold. De ut- drevne malmkropper har imidlertid vært meget små. Tilsammen er 24 tonn krom- malm tatt ut. Kun ubetydelige kromittanrikninger ble observert ellers i feltet (cm-skala). Bergartene på Rødøya er meget godt blottet og primærmagmatisk lagning kan iakttas flere steder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1650/31A)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectINDUSTRIMINERALER
dc.titleUndersøkelse av ultramafiske bergarter og krommalm på Rødøya/Rypen og Vikholmen, Alstadhaug, Nordland.
dc.typeReport
dc.description.localcode30407
dc.source.pagenumber18


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal