Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Amund
dc.coverage.spatial17143 Notodden
dc.date.accessioned2020-07-15T09:41:13Z
dc.date.available2020-07-15T09:41:13Z
dc.date.issued1979
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668475
dc.description.abstractUttak av borplasser i gmeisbergarter for grunnvannsforsyning til 50 ene- Boliger i planlagt nytt boligfelt. Infiltrasjon av avløpsvann må avgjøres etter at lokalitetene for produksjonsbrønner er endelig avgjort.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-78162)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectBERGGRUNN
dc.titleVannforsyning til påtenkt boligfelt i Jondalen.
dc.typeReport
dc.description.localcode32782
dc.source.pagenumber3


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal