Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStokke, John Anders
dc.coverage.spatial18234 Grong
dc.coverage.spatial18233 Snåsa
dc.date.accessioned2020-07-15T09:42:53Z
dc.date.available2020-07-15T09:42:53Z
dc.date.issued1978
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668540
dc.description.abstractEtter forespørsel fra Nord Trøndelag fylkeskommune, har NGU utført sand og grusundersøkelser i tre områder i Snåsa. Arbeidet er finansiert over kap. 576, post 21 på kommunaldepartementets budsjett. Undersøkelsene har bestått i kartlegging, seismisk profilering og boring i felt. Ved NGU er feltresultatene bearbeidet og betongstøping er utført ved SINTEF.\rNGU har lagt vekt på å komme fram til den forekomsten i Snåsa som best egner seg til betongvareproduksjon. Til dette formål peker Skromoterrassen seg klart ut. Denne forekomsten synes å være velegnet produksjon av de fleste alminnelige betongvarer. NGU anbefaler at resultatene følges opp med sikte på å etablere betongvareindustri.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1560/8)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBYGGERÅSTOFF
dc.subjectGRUS
dc.subjectBORING
dc.subjectSAND
dc.subjectKVALITETSUNDERSØKELSE
dc.subjectSEISMIKK
dc.titleSand og grusundersøkelser i Snåsa kommune, Nord Trøndelag.
dc.typeReport
dc.description.localcode30819
dc.source.pagenumber67


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal