Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorGaut, Amund
dc.coverage.spatial14314 Narvik
dc.date.accessioned2020-07-15T09:43:35Z
dc.date.available2020-07-15T09:43:35Z
dc.date.issued1978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668573
dc.description.abstractUttak av Borplass i gneisbergarter for grunnvannsforsyning til camping- lass med 100 - 200 gjester som belegg. Ved dyp boring er det fare for saltvannstilsig. Avløpsinfiltrasjon fra campingplassen vil representereen betydelig forurensningsfare.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (O-78041)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBERGGRUNN
dc.subjectGRUNNVANNSFORSYNING
dc.subjectAVLØPSINFILTRASJON
dc.subjectAVSETNING
dc.subjectVANNVERK STORT
dc.titleVannforsyning til Sørneset campingplass ved Narvik.
dc.typeReport
dc.description.localcode33124
dc.source.pagenumber3


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal