Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSingsaas, Per
dc.coverage.spatial17203 Røros
dc.date.accessioned2020-07-15T09:48:51Z
dc.date.available2020-07-15T09:48:51Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668778
dc.description.abstractFjellsjøforekomsten ble funnet ved Turammålinger i 1945. Den er plateformet og flattliggende. Utstrekningen er ganske stor, men mektigheten liten. Malmen ligger 30-80 meter under dagen og består hovedsakelig av svovelkis med kobberkis og sinkblende. Borhull 288 er påsatt vertikalt og ble boret til 300 meter dyp for å sondere muligheten av å finne malm lenger nede. I ca. 85 meter dyp ble det påtruffet en underliggende sone med striper av kis. I de dypere deler av hullet ble det ikke funnet noe av interesse. EM borhullsmålingene ble utført på vanlig måte. Det ble også gjort forsøk med Sp-målinger Det ble påvist anomalier både på Fjellsjøforekomsten og på den underliggende sone. Rapporten konkluderer med at det bør overveies å foreta videre undersøkelser inntil et dyp av 50-75 meter under Fjellsjøforekomsten.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1384)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectBORHULLSLOGGING
dc.subjectELEKTROMAGNETISK MÅLING
dc.subjectMINERALFOREKOMST
dc.titleEM målinger i borhull 288, Fjellsjøfeltet.
dc.typeReport
dc.description.localcode31294
dc.source.pagenumber7


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal