Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNeeb, Peer-R.
dc.coverage.spatial15343 Tromsø
dc.coverage.spatial15342 Ullsfjord
dc.date.accessioned2020-07-15T09:53:40Z
dc.date.available2020-07-15T09:53:40Z
dc.date.issued1975
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668968
dc.description.abstractNGU utførte en generell kvartærgeologisk kartlegging i forbindelse med Tromsø byplan. Skulle kartlegge jordartene innen et begrenset område. Skulle vurdere mulig forekomster for filler for fyllingsdamm. - Befaring, kartlegging, prøvetaking og sondering ble utført. - Reguleringsområde Kalvøysletta - Storelva viser strandmateriale og morene. Av løsmasseressursen på Kalvøya er det langs israndavsetnigene en kan finne større sand og grusforekomster.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1260)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectLØSMASSE
dc.subjectAREALBRUK
dc.subjectKARTLEGGING
dc.titleKvartærgeologiske undersøkelser, Kvaløya, Troms
dc.typeReport
dc.description.localcode31474
dc.source.pagenumber52


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal