Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorÅmli, Reidar
dc.coverage.spatial21304 Nordfold
dc.coverage.spatial12313 Hamarøya
dc.coverage.spatial21301 Innhavet
dc.coverage.spatial12312 Ulsvåg
dc.coverage.spatialHAMARØY
dc.coverage.spatialNARVIK
dc.date.accessioned2020-07-15T09:53:47Z
dc.date.available2020-07-15T09:53:47Z
dc.date.issued1975
dc.identifier.issn0800-3416
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2668973
dc.description.abstractBakgrunnen for dette undersøkelsesprogrammet er den vanskelige sysselsett- ingssituasjonen i dette området, hvor det tidligere var betydelig aktivitet i forbindelse med drift på kvarts- og feltspatførende pegmatitter. Den utførte kjerneboring i 1975 viste at det i eller i tilknytning til de gamle brudd kan finnes meget store kvarts\/(feltspat)-reserver. I tilknytning til Nedre Øyvoll-forekomsten ble det påvist et antatt minimum på 260 000 tonn kvarts. Det er sannsynlig at forekomsten vil vise seg å være en av Norges største pegmatittforekomster. Kvartsen er dessuten av en spesielt høyverdig kjemisk kvalitet. Tysfjordgranittens potensial av kvarts\/feltspat-pegmatitter ansees for å være stort; dette gjelder både reserver i tilknytning til hittil kjente pegmatittanvisninger og reserver i områder utenfor disse. Dette potensial kan kun evalueres ved et større undersøkelsesopplegg som vil måtte strekke seg over flere år og innbefatte utstrakt bruk av kjerneboring samt geokjem- iske\/geofysiske prospekteringsmetoder.
dc.language.isonor
dc.relation.ispartofseriesNGU-Rapport (1358/1)
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
dc.subjectVOLUM
dc.subjectKJEMISK ANALYSE
dc.subjectFELTSPAT
dc.subjectPEGMATITT
dc.subjectKVARTS
dc.subjectKJERNEBORING
dc.titleKvarts-feltspat-undersøkelser i Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland fylke.
dc.typeReport
dc.description.localcode29518
dc.source.pagenumber81


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal